Περιεχόμενα
ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ: Ιστοριογραφικά
Τόμος 6, Ιούνιος 2006, Ιστ20
http://www.anistor.co.hol.gr/index.htmΟ Διοικισμός των Πατρών


Χρυσόστομος Μπομπαρίδης. Πτυχίο (Ιστ.)
Παν/μιο Σιένας, ΙταλίαΟ Διοικισμός των Πατρών (PDF 300Kb)
Περιεχόμενα