ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ
Ενημερώθηκε: Ιανουάριος 2013


Δημήτρης Ι. Λο'ί'ζος, B.A., M.A./M.Phil. D.H.A.
Ιστορικός, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ανιστόρητον


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Δημήτρης Κίτσος, B.A., M.A.
Επιστήμων Μελέτης Πολέμων, Βοηθ. Μουσιολόγος

Χαράλαμπος Λεμονόπουλος, B.A., M.A., Ph.D
Πολιτικός Επιστήμων

Κωνσταντίνος Λο'ί'ζος, Πτυχίον, B.A., M.Sc., Ph.D.
Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου


© 1997-2013 Ανιστόρητον ISSN 1108-4081