ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ


***ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1997-2017***

Το Ανιστόρητον είναι ένα ανεξάρτητο, αμιγώς διαδικτυακό περιοδικό Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης που είναι προσβάσιμο δωρεάν και διευθύνεται από Επιστημονική Επιτροπή. Το περιοδικό αποσκοπεί στο να φιλοξενήσει στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστορικές και αρχαιολογικές μελέτες νέων κυρίως επιστημόνων.

Το περιοδικό φιλοδοξεί επίσης να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους εκπαιδευμένους ιστορικούς και αρχαιολόγους και τις εξειδικευμένες μελέτες τους, από την μία πλευρά, και το μορφωμένο κοινό, τους λάτρεις της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, από την άλλη.

Το Ανιστόρητον δέχεται μελέτες ιστορικών και αρχαιολόγων ή άλλων επιστημόνων αλλά και εξαιρετικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης που αφορούν οποιαδήποτε εποχή και γεωγραφική περιοχή.

Οι αναγνώστες μπορούν να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους ή να εκτυπώσουν τα κείμενα του Ανιστόρητον για προσωπική τους χρήση. Δεν επιτρέπεται, όμως, οποιαδήποτε χρήση των κειμένων και των εικόνων για εμπορικούς σκοπούς.

Προηγούμενα τεύχη μπορούν να αναγνωσθούν στον ιστότοπο Προηγούμενα Τεύχη του Ανιστόρητον


© 1997-2012 Ανιστόρητον ISSN 1108-4081