***ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1997-2017***

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ

Παρακαλούμε μη στέλνετε τις μελέτες σας τον Αύγουστο.

Το Ανιστόρητον δέχεται μελέτες ιστορικών και αρχαιολόγων ή άλλων επιστημόνων αλλά και αξιόλογες εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης που αφορούν οποιαδήποτε εποχή και γεωγραφική περιοχή.

Η υποβαλλόμενη εργασία/μελέτη πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από την Επιστημονική Επιτροπή στην σελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ.

Η εργασία/μελέτη σας πρέπει να αποσταλεί ως συνημμένο (attached) αρχείο σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλετε στην διεύθυνση anistor@anistor.gr και με τις λέξεις "ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ - Ελληνική Μελέτη" ή "ANISTORITON - Greek Paper" στην περιοχή αναγραφής του θέματος (subject) του μηνύματος.

Επίσης, η αποστελλόμενη εργασία/μελέτη πρέπει να περιέχει είτε στην αρχή είτε σε ξεχωριστή σελίδα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέα με αναφορές σε σπουδές, πτυχία που έχουν ολοκληρωθεί ή πρόκειται να ολοκληρωθούν και πιθανές δημοσιεύσεις ή συμμετοχές σε συνέδρια. Το κείμενο αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 λέξεις ή την μία σελίδα μεγέθους Α4.© 1997-2010 Ανιστόρητον ISSN 1108-4081